Đào Tạo Kỹ Thuật Viên Âm Thanh – Sound Man KTV Khóa I

Chiều 19/06/2020 – #Vinhaudio77 và #ProSound tổ chức thành công khoá học:

Đào Tạo Kỹ Thuật Viên Âm Thanh – Sound Man KTV

  • Khóa học hoàn toàn Miễn Phí dành cho tất cả các bạn đang là kỹ thuật âm thanh cho các công ty
    với mong muốn lan toả những giá trị cho thị trường BLĐ Cty cho ra mắt khoá học Sound Man KTV – Hoàn toàn Miễn Phí

  • Số lượng đăng ký hơn 300 người, nhưng muốn chất lượng kiến thức được truyền tải đầy đủ, nên tối đa 1 khoá là: 15 người, nhưng Khoá I diễn ra vượt khả năng… 24 học viên
  • Khóa I Đào tạo soundman – KTV do Vinhaudio77 và Prosound tổ chức đãdiễn ra thành công rực rỡ.

 

 

Full clip review khóa học:

Buổi 1:

 

Buổi 2:

Clip buổi 2

7 thoughts on “Đào Tạo Kỹ Thuật Viên Âm Thanh – Sound Man KTV Khóa I

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *