Đào Tạo Kỹ Thuật Viên Âm Thanh – Sound Man KTV Khóa II

    Tiếp nối thành công của khoá học SOUND MAN KTV khoá I – Ngày 19,20/6/2020, #ProSound và #VinhAudio77 tiếp tục tổ chức khoá II – Ngày 23-24/06/2020 Với mong muốn lan toả những giá trị tốt đẹp nhất đến với thị trường âm thanh tại Việt Nam, Chúng tôi tiên phong mở ra …

Học Viện DJ – Diễn Ra trong tháng 5 này

Sự Kết hợp của Pro Sound & VinhAudio77 sẽ tạo ra: – Học Viện DJ – Diễn Ra trong tháng 5 này – Học Viện Sound Man (Dành cho người Đam mê, Đang làm trong ngành Âm Thanh) Tất cả về Học Viện DJ – về Ngày Giờ, học, về mọi thứ… sẽ có trong …