Đào Tạo Kỹ Thuật Viên Âm Thanh – Sound Man KTV Khóa II

    Tiếp nối thành công của khoá học SOUND MAN KTV khoá I – Ngày 19,20/6/2020, #ProSound và #VinhAudio77 tiếp tục tổ chức khoá II – Ngày 23-24/06/2020 Với mong muốn lan toả những giá trị tốt đẹp nhất đến với thị trường âm thanh tại Việt Nam, Chúng tôi tiên phong mở ra …

Thi công – dàn Line Array Kuledy âm thanh hội trường – TP HÀ NỘI

Ngày 03/06/2020 Qua quá trình rất lâu, Chủ Đầu tư, Nghiên cứu Năng lực của rất nhiều các đơn vị …và rất nhiều các thương hiệu Âm Thanh tại Việt Nam…. Yêu cầu của Chủ Đầu tư: Phải Hay, Đẹp, Thẩm Mỹ, Giấy tờ Nhập Khẩu Chính Ngạch…. và đương nhiên rồi #kuledy Đủ luôn tiêu chuẩn … …