Đào Tạo Kỹ Thuật Viên Âm Thanh – Sound Man KTV Khóa I

Chiều 19/06/2020 – #Vinhaudio77 và #ProSound tổ chức thành công khoá học: Đào Tạo Kỹ Thuật Viên Âm Thanh – Sound Man KTV Khóa học hoàn toàn Miễn Phí dành cho tất cả các bạn đang là kỹ thuật âm thanh cho các công ty với mong muốn lan toả những giá trị cho thị …

Thi công Âm Thanh – Vũ Trường H83 – TP Thái Nguyên

Thi công Âm Thanh – Vũ Trường H83 – TP Thái Nguyên H83 là Club – Lớn nhất nhì tỉnh Thái Nguyên, với sự đầu tư quy mô từ Ánh Sáng đến Âm Thanh. Với sự đầu tư kỹ lưỡng và quan trọng bậc nhất trong Bar Vũ trường là hệ thống âm thanh, khi …